بازی های جدی

بازی های جدی چیست؟

بازی های ویدیویی می توانند ساعت ها ما را درگیر خود نگه دارند. آنها بخشی از مراسم روزانه ما از تفریح و آرامش هستند.

چگونه می‌توانیم از مکانیک‌های بازی برای تأثیرگذاری بر توده‌ها برای مقابله با گرمایش جهانی استفاده کنیم؟ چگونه می توانیم از فناوری بازی برای کاوش عمیق در داده ها و دستیابی به پیشرفت های علمی استفاده کنیم؟

بازی هایی که فراتر از سرگرمی هستند، به عنوان بازی های جدی شناخته می شوند.

Serious Game
Serious Game
Serious Game

تعریف بازی های جدی

بازی های جدی بازی هایی هستند که برای هدفی غیر از سرگرمی خالص ساخته می شوند.

بازی های جدی ارزش ذاتی را در مکانیک، روایت و طراحی خود اضافه کرده اند. این چیزی است که آنها را از بازی های ویدیویی تجاری و سرگرمی متمایز می کند.

بهترین بازی های جدی هرگز خسته کننده و جدی نیستند - آنها به صورت مساوی سرگرم کننده و معنادار هستند.

کیداکد

کیداکد، پلتفرم آموزش مفاهیم برنامه نویسی از طریق بازی به کودکان و نوجوانان است.
در کیداکد، مفاهیمی نظیر: حلقه، شرط، توالی، تفکر الگوریتمی، شمارش اعداد به صورت باینری و... را بازی میکنیم تا آموزش ببینیم
کیداکد، برنده مسابقات گیمیفیکیشن و دارای محوز از آموزش و پرورش است.

کیداکد در مدارس زیادی از جمله علامه طباطبائی و مدارس مفید به برگزاری دوره آموزشی پرداخته و در دانشگاه تهران و سوره به برگزاری جلسات آزاد میپردازد

 

kidacode.com

my.kidacode.com

Serious Game

گیم مت

گیم مت که ما عنوان فارسی <سفره بازی>را نیز برای آن انتخاب کرده ایم، یک محصول تعاملی است که بجه ها می توانند به واسطه آن بازی های موبایلی و دیحیتال را به وسیله مهارت های حرکتی مثل دویدن و پریدن انحام دهند.
این محصول سبب افزایش هوش حرکتی، هماهنگی حرکت چشم و پا، هماهنگی حرکت چشم و دست به هنگام بازی در کودکان می شود و ارتباط بین دو نیمکره مغز را افرایش داده و سرعت پردازش مغز را بهبود می دهد

گیم مت محدودیت سنی و وزنی ندارد و شما می توانید بازی های مناسب سن خود را با آن انجام دهید

 

gamemat.ir

Serious Game